Was this page helpful?

Part 3 - Gene predictions

  The results from each gene prediction algorithm, when used with the repeat-masked sequence is give here. For more detailed results about each gene and its evidence, navigate to the subpages for this page.

  Result from FGENESH:

  FGENESH predicts just 4 genes when the masked sequence output from RepeatMasker is used as the input, when compared to 46 genes found using the original FASTA file.

  Attached files: results in .txt and .pdf formats

  FGENESH 2.6 Prediction of potential genes in Monocot genomic DNA
   Time  :  Mon Oct 22 18:52:18 2012
   Seq name: sequence_2 
   Length of sequence: 150000 
   Number of predicted genes 2: in +chain 1, in -chain 1.
   Number of predicted exons 46: in +chain 3, in -chain 43.
   Positions of predicted genes and exons: Variant  1 from  1, Score:157.074988 
    G Str  Feature  Start    End  Score      ORF      Len
  
    1 +   TSS   37219        -5.28
    1 +  1 CDSf   37772 -   37849  1.60   37772 -   37849   78
    1 +  2 CDSi   38179 -   38266  6.28   38179 -   38265   87
    1 +  3 CDSl   38302 -   38672  3.49   38304 -   38672  369
    1 +   PolA   39113        0.44
  
    2 -   PolA   64212        -1.06
    2 -  1 CDSl   64642 -   64878  7.00   64642 -   64878  237
    2 -  2 CDSi   64965 -   65061  1.25   64965 -   65060   96
    2 -  3 CDSi   65149 -   65243  10.39   65151 -   65243   93
    2 -  4 CDSi   65426 -   65530  4.04   65426 -   65530  105
    2 -  5 CDSi   65656 -   65817  7.49   65656 -   65817  162
    2 -  6 CDSi   65967 -   66009  -1.98   65967 -   66008   42
    2 -  7 CDSi   66092 -   66354  17.57   66094 -   66354  261
    2 -  8 CDSi   66439 -   66563  13.60   66439 -   66561  123
    2 -  9 CDSi   67122 -   67284  8.27   67123 -   67284  162
    2 -  10 CDSi   68004 -   68082  7.94   68004 -   68081   78
    2 -  11 CDSi   68377 -   68468  9.87   68379 -   68468   90
    2 -  12 CDSi   68549 -   68617  8.06   68549 -   68617   69
    2 -  13 CDSi   68696 -   68854  18.22   68696 -   68854  159
    2 -  14 CDSi   68945 -   69001  9.22   68945 -   69001   57
    2 -  15 CDSi   69083 -   69145  4.02   69083 -   69145   63
    2 -  16 CDSi   69231 -   69278  14.32   69231 -   69278   48
    2 -  17 CDSi   69373 -   69438  3.06   69373 -   69438   66
    2 -  18 CDSi   69476 -   69483  -3.85   69476 -   69481   6
    2 -  19 CDSi   69552 -   69619  -2.75   69553 -   69618   66
    2 -  20 CDSi   69715 -   69785  9.46   69717 -   69785   69
    2 -  21 CDSi   70291 -   70307  3.54   70291 -   70305   15
    2 -  22 CDSi   70578 -   70698  9.66   70579 -   70698  120
    2 -  23 CDSi   71238 -   71398  2.03   71238 -   71396  159
    2 -  24 CDSi  106826 -  106877  0.39  106827 -  106877   51
    2 -  25 CDSi  107226 -  107281  7.25  107226 -  107279   54
    2 -  26 CDSi  107352 -  107386  1.16  107353 -  107385   33
    2 -  27 CDSi  107888 -  107953  1.57  107890 -  107952   63
    2 -  28 CDSi  108069 -  108150  4.36  108071 -  108148   78
    2 -  29 CDSi  108196 -  108306  0.50  108197 -  108304  108
    2 -  30 CDSi  108493 -  108546  2.49  108494 -  108544   51
    2 -  31 CDSi  108749 -  108780  -3.11  108750 -  108779   30
    2 -  32 CDSi  109029 -  109075  2.91  109031 -  109075   45
    2 -  33 CDSi  109525 -  109679  23.62  109525 -  109677  153
    2 -  34 CDSi  109720 -  109770  5.45  109721 -  109768   48
    2 -  35 CDSi  111086 -  111133  0.52  111087 -  111131   45
    2 -  36 CDSi  111272 -  111345  0.45  111273 -  111344   72
    2 -  37 CDSi  111769 -  111844  2.65  111771 -  111842   72
    2 -  38 CDSi  111906 -  111979  0.19  111907 -  111978   72
    2 -  39 CDSi  112167 -  112273  -4.18  112169 -  112273  105
    2 -  40 CDSi  113151 -  113249  2.04  113151 -  113249   99
    2 -  41 CDSi  113477 -  113571  4.99  113477 -  113569   93
    2 -  42 CDSi  113883 -  113991  5.69  113884 -  113991  108
    2 -  43 CDSf  114306 -  114401  5.31  114306 -  114401   96
    2 -   TSS   116835        -6.88
  
  Predicted protein(s):
  >FGENESH:[mRNA]  1  3 exon (s) 37772 - 38672  537 bp, chain +
  ATGGCTGCATCATCCCATACAACATTTTTGTGGATGTTGAGAAAGGTTGATGCAGCCTTG
  ACTACATTGTTGAAGGTTGAGAATTTAGAAGATGCGGAGTTCGTCAATAGAGACATCCCC
  CACATCCTCGTGATGGTTATGTTGTTTGGTGATGGTGTGCTTCCTGCTAGATGTATGGTG
  GATAAGAAAGAAATAGGAAGTGTTGCGGGTTCATCAAGAGGTCGTGCAAATAGGGGCAAC
  ATCTCTAATGTGGTACCTGATGGTTATAATGATGACGATGATTTCTGCCAAGGCCCACTC
  CTCATCCACCTCAGGTGGATACAAAAGAAGCAGAAAGTGATATGGCGTCATCGAGAGGCT
  GTGCAAATAGGGGGCAACGCTTCTAATATGATACCTAAGGATGATAATGATGACGATGAT
  ATCGTGCCAAGGCCCTCCCATCGTCCACCACCGTCATCGGAGAATTCATATGATGAGGCA
  TATTACGATGCAACATTTGCCCATATCCCTCTCATACACTGGATGCCTCCAATATAG
  >FGENESH:  1  3 exon (s) 37772 - 38672  178 aa, chain +
  MAASSHTTFLWMLRKVDAALTTLLKVENLEDAEFVNRDIPHILVMVMLFGDGVLPARCMV
  DKKEIGSVAGSSRGRANRGNISNVVPDGYNDDDDFCQGPLLIHLRWIQKKQKVIWRHREA
  VQIGGNASNMIPKDDNDDDDIVPRPSHRPPPSSENSYDEAYYDATFAHIPLIHWMPPI
  >FGENESH:[mRNA]  2 43 exon (s) 64642 - 114401 3888 bp, chain -
  ATGCCGTCAGTGGTTGCCCACATAGGGGCATGCTCCACCATGCGCGCACCTTGCCCTGCA
  CACCGGCGGACACACCCTGCGGCTGCCCACACAAGGCTGCTAATGGCGGAGGTTGAGCGC
  CGCCATGGATCTGACACAGTGTGGAATGGGGAGGAGTCGAAGTGGAGATTGGATCAAAGT
  GGACTGGGCAGGAGCCAAGCAAATCGTGTCCAGGACGACTGGGTTCGCTATGCTAAGATG
  ACTGAAGAAATTGGAGAGCAACTACATATTGTCGGTGATGACCTTGTCACTAATCCCACT
  GTTTGCATCGACGACATCATTGAGGCGATAAAATGTCATGCGTTGGTGAGGCACCAACTC
  CCATCCTTCTCGGCGCTCTCCCAGGAAGACTACAGCCAGTTTGGATTGTTGGCAGGGTCC
  AATTTTGTGAAAGGAATGCTTTTGCTCCCCTTGCCTTTTCGGATTGAAATCTTGGTGTTG
  ACAGCTAATGAAATTTTGGATTGTTGGATGGTCATTCGGATATGTGACAACCAGCACAGT
  TCCACTTACATTGAGGTGATTAGGTGGTGCTACAAGAGAAACTTATCACTTGTCTGTTCT
  CATAGTGTTGCTATTTGTATTTTATTTCTGAAAAATTTTACGGGTTGCTTGCCTAAGATG
  GTCATTCGGATATGTGACAACCAGCACAGTTCCACTTACATTGAGGTGATTAGGTGGTGC
  TGCAAGAAAACTGTTTACGTGCATCTGTTCGATCCGTGGCTTCTCGGCGCTCTCCCAGGG
  TCTAAGGGAAAGGTTTTCACATTGCAACTCAAACATGGACGCGGGCCAGGGGCGCCGCGC
  GATCGGGATCGCCTCAGCAAGAAGCAGCAGAAGAAGGATGCCAGGAAGGCGGAGAAGGCT
  GAGACGGTGGCGCAGCCCCAGCAACAGCATCTGTTCAACACCGAAGACCTATTCGCGGCC
  AACTATGGTGATGTCACCGTCGAGCTAAATCATAATCCAACAGGGCAACAAGATAGCCTG
  CTCACTGTCTGGTTACGAAGGGTGCAGGGTGTTCTGCATGATAATCAAACTGAATTGTGT
  CTAATGCGTAGAATCAAGGCAGCCATCATCCGTGGGAGTTCCTTCGACGCAGACTGCACA
  ATCATAGGTATTCATCCCTCCTCGAACAACCTACCTGCACCACATGACTCTGAGAGAATT
  TCTAACCAAGGTAGTGCAGCAGCACCAGAAGTGTCAATCCTAAAAACGAGAATACAACCA
  AATGATGAAGCTCAACAGGAAGTGCAGACTCGGTCTATTCCTGATCCAAGGGAGGTTGCA
  GGATGTCTGTTGCATATGTTGCTCCAACAAAGTCGTCCTATGCTATGTCTCATCCTTCTT
  TCCACCGTGTATCAGCTTGTGACTCAATATGGAAGGATACCAGTATACCACACATTCTGT
  GGAGGATTCTGGAATTATTTTAGCTTGGATTTGCAAAAGATCAAGTTGAGGAAGTGCCTA
  GCATCAGAGTCGATGGAAGAAACTTCTCGCTGTGAACCCTCAAATCCAAATCTCCCTTCC
  TGGGATGGACGATGGATCCCTCGGCTTGTGGCAGATTTGCTTGTGCGCTTTGTAGAACAA
  GTATTTACTTTCCCCATGACCAGATTCTCGAGGGGTTCAGCTGAGCTCCACGCTCTCGTG
  CTAATTGATGGAGATGGGATCTTCAACGTCTCCGGATTGGAGAACTTCATGAAGGATGTC
  AGATTGGGTGAATGCGGGCTGTCCTATGCTGTTGTATCAATAATGGGCCCGCAAAGTAGT
  GGTCACAGACTACCAAAGGATGATACAGCATTTGAGAAGCAAAGTGCATTGTTTGCTTTG
  GCCGTTTCGGACATTGTGTTGATTAATATGTGGTGTCATGACATTGGCAGAGAACAGGCT
  GCAAACAAGCCTCTTTTGAAGACTGTTTTCCAGGCAACATTTGAGGTCATGATGAGGTTG
  TTCAGTCCTCGCAAAACAACATTGTTGTTTGTTATACGTGACAAATCAAGGACACCCCTA
  GAAAATCTTGAGCCAATTCTAAGGGAAGACATTCAGAAGATATGGGATGCTGTTCCGAAA
  CCCCATGCCCATAAAGAAACTCCAATTAGTGAATTTTTCGATGTTCAAGTTGTCGCACTG
  TCGAGTTATGAAGAAAAAGAAGAGTTATTCAAACAGCAGGTTTCTGATTTAAGAGATAGG
  TTTCAGCATTCAATTGCCCCTGGTGGACTTGCTGGGGATCGTCGTGGTGTTGTCCCAGCT
  TCAGGTTTCTCATTTAGTTCCCAGCAATTTTGGAAAGTCATCAAGGAGAACAAAGATCTT
  GATTTGCCTGCTCATAAAGTTATGGTGGCTACTGTACGTTGTGAGGAAATTGGTAATGAG
  AAAGTTACCAGCTTTATAGCTGATGAGGAATGGCAACAATTTGAGGAGGCTGTCCAACAT
  GACTTTGTTACTGGGTTTGGGAAGAAGCTCAGCAGCCTTCTGGATAGATGTTTATCAGAG
  TATGACATGGAGGCTATTTATTTTGATGAAGGTGTCAGAAGCTCGAAAAGACAACAACTT
  GAGTCTAAACTGTTACAGCTTGTCAATCCTGCCTATCAATCTCTTCTAGGTCACTTACAC
  ACTAGAACTTTAGAAGCATTTAAGGAGTACTTTGGCAAGGCCCTAGAAAAGGAGGGATTT
  GCTGTTGCAGCTTGCAATTGTACTGAAACTTTCTTGGAGAAGTTTGATAGAGGATCTGAA
  GATGCTGCTATTCAACAAGTGAATTGGGACACCTCAAAAGTGAGGGATAAGCTTAGACGT
  GACATTGAGGCTCATGTAGCTTCAGTTCGGGCTGCTAAATTGTCTGAACTTTGTGCGAAA
  TATGAGGCACAACTTACCAAAGCTCTGGTGGAACCAGTTGAATCTCTTCTAGATTCAGCC
  AGTGAAGACACGTGGCCAGCTATTAGAAAGCTTCTTCAACGCGAGACAAAAACTGCTGTT
  TTAGGTCTTGAATCTGCTGTGTCAGCTTTTGAACTCGATGAAGCAACTGAGAAAGAACTG
  CTTGCGAAGCTGGAGAAGCATGGAAGGAGTGTTGTTGAGTCAAAGGCAAAAGAAGAAGCT
  GGAAGGGTTTTGATTCGCATGAAGGACAGGTTCTCAACATTGTTCAGCCGAGATGCTGAC
  TCTATGCCCAGGTCTGTGAAGTTGCTTTCTACAATGGCTGCAATTCGGTTGGAGGAGGAT
  GGTGATAACATTGAGAACACTCTTTCCCTTGCTCTTGTTGACACTTCAAGACATGGGACT
  ACAGATAGGAGTATCCAATTGTCCGATCCACTAGCCTCCAGCTCATGGGAAAGGGTTGCT
  GAGGAGAAGACTTTAATTACCCCTGTGCAGTGCAAAAATTTGTGGAGGCAATTCAAAGCT
  GAAACTGAATATACAGTCACTCAAGCCATAGCTGCTCAGGAAGCAAATAAGAGGAACAAC
  AACTGGCTCCCACCTCCATGGGCACTTGCTGCAATGGCTATCCTTGGATTCAACGAGTTT
  ATGACATTACTGAGGAATCCGCTTTACCTGTTTGCCATATTTGTGATTTATCTTGTTGGA
  AAAGCCCTTTGGGTGCAATCAGAAATTGGCAGGGAATTCCAACATGGATTTCTTCCTGCC
  ATCCTTTCACTGTCGACGAAATTTGTTCCCACTGTAATGAACATCCTGAAGAGATTAGCT
  GACGCGGGTCAAGAACCTGCAGCAGCCCCCGAGAGGCAAAGAGAGATGGAGCTCCAACCA
  AAATCCACCAGGAACGGTTCCTTATACAGCAATGTGACATCGGCAGGGTCATCTAGCGTA
  ACCACTTCGGAGATTGGACCTGAATATTCAAGCCCGGTTGTGCAATGA
  >FGENESH:  2 43 exon (s) 64642 - 114401 1295 aa, chain -
  MPSVVAHIGACSTMRAPCPAHRRTHPAAAHTRLLMAEVERRHGSDTVWNGEESKWRLDQS
  GLGRSQANRVQDDWVRYAKMTEEIGEQLHIVGDDLVTNPTVCIDDIIEAIKCHALVRHQL
  PSFSALSQEDYSQFGLLAGSNFVKGMLLLPLPFRIEILVLTANEILDCWMVIRICDNQHS
  STYIEVIRWCYKRNLSLVCSHSVAICILFLKNFTGCLPKMVIRICDNQHSSTYIEVIRWC
  CKKTVYVHLFDPWLLGALPGSKGKVFTLQLKHGRGPGAPRDRDRLSKKQQKKDARKAEKA
  ETVAQPQQQHLFNTEDLFAANYGDVTVELNHNPTGQQDSLLTVWLRRVQGVLHDNQTELC
  LMRRIKAAIIRGSSFDADCTIIGIHPSSNNLPAPHDSERISNQGSAAAPEVSILKTRIQP
  NDEAQQEVQTRSIPDPREVAGCLLHMLLQQSRPMLCLILLSTVYQLVTQYGRIPVYHTFC
  GGFWNYFSLDLQKIKLRKCLASESMEETSRCEPSNPNLPSWDGRWIPRLVADLLVRFVEQ
  VFTFPMTRFSRGSAELHALVLIDGDGIFNVSGLENFMKDVRLGECGLSYAVVSIMGPQSS
  GHRLPKDDTAFEKQSALFALAVSDIVLINMWCHDIGREQAANKPLLKTVFQATFEVMMRL
  FSPRKTTLLFVIRDKSRTPLENLEPILREDIQKIWDAVPKPHAHKETPISEFFDVQVVAL
  SSYEEKEELFKQQVSDLRDRFQHSIAPGGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQFWKVIKENKDL
  DLPAHKVMVATVRCEEIGNEKVTSFIADEEWQQFEEAVQHDFVTGFGKKLSSLLDRCLSE
  YDMEAIYFDEGVRSSKRQQLESKLLQLVNPAYQSLLGHLHTRTLEAFKEYFGKALEKEGF
  AVAACNCTETFLEKFDRGSEDAAIQQVNWDTSKVRDKLRRDIEAHVASVRAAKLSELCAK
  YEAQLTKALVEPVESLLDSASEDTWPAIRKLLQRETKTAVLGLESAVSAFELDEATEKEL
  LAKLEKHGRSVVESKAKEEAGRVLIRMKDRFSTLFSRDADSMPRSVKLLSTMAAIRLEED
  GDNIENTLSLALVDTSRHGTTDRSIQLSDPLASSSWERVAEEKTLITPVQCKNLWRQFKA
  ETEYTVTQAIAAQEANKRNNNWLPPPWALAAMAILGFNEFMTLLRNPLYLFAIFVIYLVG
  KALWVQSEIGREFQHGFLPAILSLSTKFVPTVMNILKRLADAGQEPAAAPERQREMELQP
  KSTRNGSLYSNVTSAGSSSVTTSEIGPEYSSPVVQ
  

  GeneMark results:

  GeneMark predicts 5 genes using masked sequence when compared to 29 genes predicted using the original FASTA sequence.

  Attached files: results in .txt and .pdf formats.

  GeneMark.hmm (Version 2.2a)
  Sequence name: Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012
  Sequence length: 150000 bp
  G+C content: 89.33%
  Matrix: corn
  Mon Oct 22 19:01:54 2012
  
  Predicted genes/exons
  
  Gene Exon Strand Exon      Exon Range   Exon   Start/End
   #  #     Type             Length    Frame
   1   1  - Initial    3819   3950   132     3 1
  
   2   1  + Initial   30054   30103   50     1 2
   2   2  + Internal   30198   30287   90     3 2
   2   3  + Internal   30387   30453   67     3 3
   2   4  + Terminal   30528   30602   75     1 3
  
   3  17  - Terminal   64694   64787   94     3 3
   3  16  - Internal   65149   65243   95     2 1
   3  15  - Internal   65426   65530   105     3 1
   3  14  - Internal   65656   65817   162     3 1
   3  13  - Internal   65913   65991   79     3 3
   3  12  - Internal   66092   66354   263     2 1
   3  11  - Internal   66439   66563   125     3 2
   3  10  - Internal   67122   67218   97     1 1
   3   9  - Internal   68004   68082   79     3 3
   3   8  - Internal   68377   68468   92     2 1
   3   7  - Internal   68549   68617   69     3 1
   3   6  - Internal   68696   68854   159     3 1
   3   5  - Internal   68945   69001   57     3 1
   3   4  - Internal   69083   69145   63     3 1
   3   3  - Internal   69231   69278   48     3 1
   3   2  - Internal   69373   69438   66     3 1
   3   1  - Initial   70642   70725   84     3 1
  
   4   2  - Terminal  109516  109638   123     3 1
   4   1  - Initial   109720  109734   15     3 1
  
   5   1  - Terminal  110724  110943   220     3 3
  
  ------------------------------------------------------------------------
  
  
      GeneMark.hmm Protein Translations
  
  
      Go to: GeneMark.hmm Listing <#hmm>
  
  
      Go to: GeneMark Listing <#typ>
  
  
      Go to: Job Submission <#sub>
  
  
  
  >Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012_1|GeneMark.hmm|gene 1|44_aa
  MPADAVREAAAERPATPPSPQLGTAPGPARPNVPARRPLPAVSS
  
  >Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012_2|GeneMark.hmm|gene 2|93_aa
  MESVPFVAWSRGNAVFGLHDSTSATSPAILPRFILTASAGRAIRNSGVVAIRREDGRQIR
  YSDGKERALRKLLSTVAHKSATGSHTWPSVAAD
  
  >Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012_3|GeneMark.hmm|gene 3|578_aa
  MGDACFSTQLIDGDGIFNVSGLENFMKDVMMRLFSPRKTTLLFVIRDKSRTPLENLEPIL
  REDIQKIWDAVPKPHAHKETPISEFFDVQVVALSSYEEKEELFKQQVSDLRDRFQHSIAP
  GGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQFWKVIKENKDLDLPAHKVMVATVRCEEIGNEKVTSFIA
  DEEWQQFEEAVQHDFVTGFGKKLSSLLDRCLSEYDMEAIYFDEGVRSSKRQQLESKLLQE
  YFGKALEKEGFAVAACNCTETFLEKFDRGSEDAAIQQVNWDTSKVRDKLRRDIEAHVASV
  RAAKLSELCAKYEAQLTKALVEPVESLLDSASEDTWPAIRKLLQRETKTAVLGLESAVSA
  FELDEATEKELLAKLEKHGRSVVESKAKEEAGRVLIRMKDSRDADSMPRVWTGKEDIKAI
  TKTARSASVKLLSTMAAIRLEEDGDNIENTLSLALVDTSRHGTTDRSIQLSDPLASSSWE
  RVAEEKTLITPVQCKNLWRQFKAETEYTVTQAIAAQEANKRNNNWLPPPWALAAMAILGF
  NEFMTLLSSPREAKRDGAPTKIHQERFLIQQCDIGRVI
  
  >Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012_4|GeneMark.hmm|gene 4|45_aa
  MDAGQKKDARKAEKAETVAQPQQQHLFNTEDLFAANYGDVTVEVI
  
  >Mon Oct 22 19:01:53 EDT 2012_5|GeneMark.hmm|gene 5|72_aa
  HLGTSPRMTSHADDNTTRPTAGAEGREDEDVQHHRPFITGFAITGFIVIKMTTNFTEEDL
  KNSKFIQEHKRR


  AUGUSTUS results:

  Augustus predicts 4 genes using the masked sequence.

  Results file: .gff || .txt - amino acid and DNA sequence

   

  # This output was generated with AUGUSTUS (version 2.6).
  # AUGUSTUS is a gene prediction tool for eukaryotes written by Mario Stanke (mario.stanke@uni-greifswald.de)
  # and Oliver Keller (keller@cs.uni-goettingen.de).
  # Please cite: Mario Stanke, Mark Diekhans, Robert Baertsch, David Haussler (2008),
  # Using native and syntenically mapped cDNA alignments to improve de novo gene finding
  # Bioinformatics 24: 637-644, doi 10.1093/bioinformatics/btn013
  # No extrinsic information on sequences given.
  # Initialising the parameters ...
  # maize version. Use default transition matrix.
  # Looks like /var/tmp/augustus/AUG-345679674/input.fa is in fasta format.
  # We have hints for 0 sequences and for 0 of the sequences in the input set.
  #
  # ----- prediction on sequence number 1 (length = 150000, name = sequence_2) -----
  #
  # Constraints/Hints:
  # (none)
  # Predicted genes for sequence number 1 on both strands
  # start gene g1
  sequence_2	AUGUSTUS	gene	64642	71049	0.05	-	.	g1
  sequence_2	AUGUSTUS	transcript	64642	71049	0.02	-	.	g1.t1
  sequence_2	AUGUSTUS	terminal	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	66439	66563	0.79	-	2	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68051	68082	0.47	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	initial	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	66439	66563	0.79	-	2	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68051	68082	0.47	-	1	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
  # coding sequence = [atgggccacaaaacaaagctaattgatggagatgggatcttcaacgtctccggattggagaacttcatgaaggatgtca
  # gattgggtgaatgcgggctgtcctatgctgttgtatcaataatgggcccgcaaagtagtggtatgacacccctagaaaatcttgagccaattctaagg
  # gaagacattcagaagatatgggatgctgttccgaaaccccatgcccataaagaaactccaattagtgaatttttcgatgttcaagttgtcgcactgtc
  # gagttatgaagaaaaagaagagttattcaaacagcaggtttctgatttaagagataggtttcagcattcaattgcccctggtggacttgctggggatc
  # gtcgtggtgttgtcccagcttcaggtttctcatttagttcccagcaattttggaaagtcatcaaggagaacaaagatcttgatttgcctgctcataaa
  # gttatggtggctactgtacgttgtgaggaaattggtaatgagaaagttaccagctttatagctgatgaggaatggcaacaatttgaggaggctgtcca
  # acatgactttgttactgggtttgggaagaagctcagcagccttctggatagatgtttatcagagtatgacatggaggctatttattttgatgaagatg
  # ctgctattcaacaagtgaattgggacacctcaaaagtgagggataagcttagacgtgacattgaggctcatgtagcttcagttcgggctgctaaattg
  # tctgaactttgtgcgaaatatgaggcacaacttaccaaagctctggtggaaccagttgaatctcttctagattcagccagtgaagacacgtggccagc
  # tattagaaagcttcttcaacgcgagacaaaaactgctgttttaggtcttgaatctgctgtgtcagcttttgaactcgatgaagcaactgagaaagaac
  # tgcttgcgaagctggagaagcatggaaggagtgttgttgagtcaaaggcaaaagaagaagctggaagggttttgattcgcatgaaggacaggttctca
  # acattgttcagccgagatgctgactctatgcccagggtgtggacaggaaaggaggacataaaagctataactaaaaccgctcgctcagcttctgtgaa
  # gttgctttctacaatggctgcaattcggttggaggaggatggtgataacattgagaacactctttcccttgctcttgttgacacttcaagacatggga
  # ctacagataggagtatccaattgtccgatccactagcctccagctcatgggaaagggttgctgaggagaagactttaattacccctgtgcagtgcaaa
  # aatttgtggaggcaattcaaagctgaaactgaatatacagtcactcaagccatagctgctcaggaagcaaataagaggaacaacaactggctcccacc
  # tccatgggcacttgctgcaatggctatccttggattcaacgagtttatgacattactgaggaatccgctttacctgtttgccatatttgtgatttatc
  # ttgttggaaaagccctttgggtgcaatcagaaattggcagggaattccaacatggatttcttcctgccatcctttcactgtcgacgaaatttgttccc
  # actgtaatgaacatcctgaagagattagctgacgcgggtcaagaacctgcagcagcccccgagaggcaaagagagatggagctccaaccaaaatccac
  # caggaacggttccttatacagcaatgtgacatcggcagggtcatctagcgtaaccacttcggagattggacctgaatattcaagcccggttgtgcaat
  # ga]
  # protein sequence = [MGHKTKLIDGDGIFNVSGLENFMKDVRLGECGLSYAVVSIMGPQSSGMTPLENLEPILREDIQKIWDAVPKPHAHKET
  # PISEFFDVQVVALSSYEEKEELFKQQVSDLRDRFQHSIAPGGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQFWKVIKENKDLDLPAHKVMVATVRCEEIGNEKVTSF
  # IADEEWQQFEEAVQHDFVTGFGKKLSSLLDRCLSEYDMEAIYFDEDAAIQQVNWDTSKVRDKLRRDIEAHVASVRAAKLSELCAKYEAQLTKALVEPV
  # ESLLDSASEDTWPAIRKLLQRETKTAVLGLESAVSAFELDEATEKELLAKLEKHGRSVVESKAKEEAGRVLIRMKDRFSTLFSRDADSMPRVWTGKED
  # IKAITKTARSASVKLLSTMAAIRLEEDGDNIENTLSLALVDTSRHGTTDRSIQLSDPLASSSWERVAEEKTLITPVQCKNLWRQFKAETEYTVTQAIA
  # AQEANKRNNNWLPPPWALAAMAILGFNEFMTLLRNPLYLFAIFVIYLVGKALWVQSEIGREFQHGFLPAILSLSTKFVPTVMNILKRLADAGQEPAAA
  # PERQREMELQPKSTRNGSLYSNVTSAGSSSVTTSEIGPEYSSPVVQ]
  sequence_2	AUGUSTUS	transcript	64642	71049	0.01	-	.	g1.t2
  sequence_2	AUGUSTUS	terminal	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68004	68082	0.49	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	initial	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68004	68082	0.49	-	1	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t2"; gene_id "g1";
  # coding sequence = [atgggccacaaaacaaagctaattgatggagatgggatcttcaacgtctccggattggagaacttcatgaaggatgtca
  # gattgggtgaatgcgggctgtcctatgctgttgtatcaataatgggcccgcaaagtagtggtatgacacccctagaaaatcttgagccaattctaagg
  # gaagacattcagaagatatgggatgctgttccgaaaccccatgcccataaagaaactccaattagtgaatttttcgatgttcaagttgtcgcactgtc
  # gagttatgaagaaaaagaagagttattcaaacagcaggtttctgatttaagagataggtttcagcattcaattgcccctggtggacttgctggggatc
  # gtcgtggtgttgtcccagcttcaggtttctcatttagttcccagcaattttggaaagtcatcaaggagaacaaagatcttgatttgcctgctcataaa
  # gttatggtggctactgtacgttgtgaggaaattggtaatgagaaagttaccagctttatagctgatgaggaatggcaacaatttgaggaggctgtcca
  # acatgactttgttactgggtttgggaagaagctcagcagccttctggatagatgtttatcagagtatgacatggaggctatttattttgatgaaggtg
  # tcagaagctcgaaaagacaacaacttgagtctaaactgttacaggcacaacttaccaaagctctggtggaaccagttgaatctcttctagattcagcc
  # agtgaagacacgtggccagctattagaaagcttcttcaacgcgagacaaaaactgctgttttaggtcttgaatctgctgtgtcagcttttgaactcga
  # tgaagcaactgagaaagaactgcttgcgaagctggagaagcatggaaggagtgttgttgagtcaaaggcaaaagaagaagctggaagggttttgattc
  # gcatgaaggacaggttctcaacattgttcagccgagatgctgactctatgcccagggtgtggacaggaaaggaggacataaaagctataactaaaacc
  # gctcgctcagcttctgtgaagttgctttctacaatggctgcaattcggttggaggaggatggtgataacattgagaacactctttcccttgctcttgt
  # tgacacttcaagacatgggactacagataggagtatccaattgtccgatccactagcctccagctcatgggaaagggttgctgaggagaagactttaa
  # ttacccctgtgcagtgcaaaaatttgtggaggcaattcaaagctgaaactgaatatacagtcactcaagccatagctgctcaggaagcaaataagagg
  # aacaacaactggctcccacctccatgggcacttgctgcaatggctatccttggattcaacgagtttatgacattactgaggaatccgctttacctgtt
  # tgccatatttgtgatttatcttgttggaaaagccctttgggtgcaatcagaaattggcagggaattccaacatggatttcttcctgccatcctttcac
  # tgtcgacgaaatttgttcccactgtaatgaacatcctgaagagattagctgacgcgggtcaagaacctgcagcagcccccgagaggcaaagagagatg
  # gagctccaaccaaaatccaccaggaacggttccttatacagcaatgtgacatcggcagggtcatctagcgtaaccacttcggagattggacctgaata
  # ttcaagcccggttgtgcaatga]
  # protein sequence = [MGHKTKLIDGDGIFNVSGLENFMKDVRLGECGLSYAVVSIMGPQSSGMTPLENLEPILREDIQKIWDAVPKPHAHKET
  # PISEFFDVQVVALSSYEEKEELFKQQVSDLRDRFQHSIAPGGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQFWKVIKENKDLDLPAHKVMVATVRCEEIGNEKVTSF
  # IADEEWQQFEEAVQHDFVTGFGKKLSSLLDRCLSEYDMEAIYFDEGVRSSKRQQLESKLLQAQLTKALVEPVESLLDSASEDTWPAIRKLLQRETKTA
  # VLGLESAVSAFELDEATEKELLAKLEKHGRSVVESKAKEEAGRVLIRMKDRFSTLFSRDADSMPRVWTGKEDIKAITKTARSASVKLLSTMAAIRLEE
  # DGDNIENTLSLALVDTSRHGTTDRSIQLSDPLASSSWERVAEEKTLITPVQCKNLWRQFKAETEYTVTQAIAAQEANKRNNNWLPPPWALAAMAILGF
  # NEFMTLLRNPLYLFAIFVIYLVGKALWVQSEIGREFQHGFLPAILSLSTKFVPTVMNILKRLADAGQEPAAAPERQREMELQPKSTRNGSLYSNVTSA
  # GSSSVTTSEIGPEYSSPVVQ]
  sequence_2	AUGUSTUS	transcript	64642	71049	0.02	-	.	g1.t3
  sequence_2	AUGUSTUS	terminal	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	66439	66563	0.79	-	2	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	67122	67284	0.31	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68004	68082	0.49	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	initial	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64642	64878	0.95	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	64965	65061	0.99	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65149	65243	0.98	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65426	65530	0.77	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65656	65817	0.78	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	65913	66009	0.47	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	66092	66354	0.99	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	66439	66563	0.79	-	2	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	67122	67284	0.31	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68004	68082	0.49	-	1	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68377	68468	0.95	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68549	68617	0.99	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68696	68854	1	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	68945	69001	1	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69083	69145	0.96	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	69231	69278	0.98	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	70573	70698	0.66	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	71032	71049	0.54	-	0	transcript_id "g1.t3"; gene_id "g1";
  # coding sequence = [atgggccacaaaacaaagctaattgatggagatgggatcttcaacgtctccggattggagaacttcatgaaggatgtca
  # gattgggtgaatgcgggctgtcctatgctgttgtatcaataatgggcccgcaaagtagtggtatgacacccctagaaaatcttgagccaattctaagg
  # gaagacattcagaagatatgggatgctgttccgaaaccccatgcccataaagaaactccaattagtgaatttttcgatgttcaagttgtcgcactgtc
  # gagttatgaagaaaaagaagagttattcaaacagcaggtttctgatttaagagataggtttcagcattcaattgcccctggtggacttgctggggatc
  # gtcgtggtgttgtcccagcttcaggtttctcatttagttcccagcaattttggaaagtcatcaaggagaacaaagatcttgatttgcctgctcataaa
  # gttatggtggctactgtacgttgtgaggaaattggtaatgagaaagttaccagctttatagctgatgaggaatggcaacaatttgaggaggctgtcca
  # acatgactttgttactgggtttgggaagaagctcagcagccttctggatagatgtttatcagagtatgacatggaggctatttattttgatgaaggtg
  # tcagaagctcgaaaagacaacaacttgagtctaaactgttacagcttgtcaatcctgcctatcaatctcttctaggtcacttacacactagaacttta
  # gaagcatttaaggagtactttggcaaggccctagaaaaggagggatttgctgttgcagcttgcaattgtactgaaactttcttggagaagtttgatag
  # aggatctgaagatgctgctattcaacaagtgaattgggacacctcaaaagtgagggataagcttagacgtgacattgaggctcatgtagcttcagttc
  # gggctgctaaattgtctgaactttgtgcgaaatatgaggcacaacttaccaaagctctggtggaaccagttgaatctcttctagattcagccagtgaa
  # gacacgtggccagctattagaaagcttcttcaacgcgagacaaaaactgctgttttaggtcttgaatctgctgtgtcagcttttgaactcgatgaagc
  # aactgagaaagaactgcttgcgaagctggagaagcatggaaggagtgttgttgagtcaaaggcaaaagaagaagctggaagggttttgattcgcatga
  # aggacaggttctcaacattgttcagccgagatgctgactctatgcccagggtgtggacaggaaaggaggacataaaagctataactaaaaccgctcgc
  # tcagcttctgtgaagttgctttctacaatggctgcaattcggttggaggaggatggtgataacattgagaacactctttcccttgctcttgttgacac
  # ttcaagacatgggactacagataggagtatccaattgtccgatccactagcctccagctcatgggaaagggttgctgaggagaagactttaattaccc
  # ctgtgcagtgcaaaaatttgtggaggcaattcaaagctgaaactgaatatacagtcactcaagccatagctgctcaggaagcaaataagaggaacaac
  # aactggctcccacctccatgggcacttgctgcaatggctatccttggattcaacgagtttatgacattactgaggaatccgctttacctgtttgccat
  # atttgtgatttatcttgttggaaaagccctttgggtgcaatcagaaattggcagggaattccaacatggatttcttcctgccatcctttcactgtcga
  # cgaaatttgttcccactgtaatgaacatcctgaagagattagctgacgcgggtcaagaacctgcagcagcccccgagaggcaaagagagatggagctc
  # caaccaaaatccaccaggaacggttccttatacagcaatgtgacatcggcagggtcatctagcgtaaccacttcggagattggacctgaatattcaag
  # cccggttgtgcaatga]
  # protein sequence = [MGHKTKLIDGDGIFNVSGLENFMKDVRLGECGLSYAVVSIMGPQSSGMTPLENLEPILREDIQKIWDAVPKPHAHKET
  # PISEFFDVQVVALSSYEEKEELFKQQVSDLRDRFQHSIAPGGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQFWKVIKENKDLDLPAHKVMVATVRCEEIGNEKVTSF
  # IADEEWQQFEEAVQHDFVTGFGKKLSSLLDRCLSEYDMEAIYFDEGVRSSKRQQLESKLLQLVNPAYQSLLGHLHTRTLEAFKEYFGKALEKEGFAVA
  # ACNCTETFLEKFDRGSEDAAIQQVNWDTSKVRDKLRRDIEAHVASVRAAKLSELCAKYEAQLTKALVEPVESLLDSASEDTWPAIRKLLQRETKTAVL
  # GLESAVSAFELDEATEKELLAKLEKHGRSVVESKAKEEAGRVLIRMKDRFSTLFSRDADSMPRVWTGKEDIKAITKTARSASVKLLSTMAAIRLEEDG
  # DNIENTLSLALVDTSRHGTTDRSIQLSDPLASSSWERVAEEKTLITPVQCKNLWRQFKAETEYTVTQAIAAQEANKRNNNWLPPPWALAAMAILGFNE
  # FMTLLRNPLYLFAIFVIYLVGKALWVQSEIGREFQHGFLPAILSLSTKFVPTVMNILKRLADAGQEPAAAPERQREMELQPKSTRNGSLYSNVTSAGS
  # SSVTTSEIGPEYSSPVVQ]
  # end gene g1
  ###
  # start gene g2
  sequence_2	AUGUSTUS	gene	109516	110921	0.33	-	.	g2
  sequence_2	AUGUSTUS	transcript	109516	110921	0.33	-	.	g2.t1
  sequence_2	AUGUSTUS	terminal	109516	109679	0.41	-	2	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  sequence_2	AUGUSTUS	internal	109811	109902	0.49	-	1	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  sequence_2	AUGUSTUS	initial	110752	110921	0.5	-	0	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	109516	109679	0.41	-	2	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	109811	109902	0.49	-	1	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  sequence_2	AUGUSTUS	CDS	110752	110921	0.5	-	0	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
  # coding sequence = [atgacgagccacgcggacgacaacacgacgcgcccaacagccggagccgaaggccgagaggatgaagacgttcaacatc
  # accggcccttcatcacggggttcgccatcaccggcttcatcgtcatcaagatgacgaccaacttcaccgaggaggacctaaagaactccaagacaatg
  # cactctttctacagtgatgttgtgcgcctacatgtttgtttcctctgtgacatgctaccatgctgccactaccaccatttcctctgggcgccgcgcga
  # tcgggatcgcctcagcaagaagcagcagaagaaggatgccaggaaggcggagaaggctgagacggtggcgcagccccagcaacagcatctgttcaaca
  # ccgaagacctattcgcggccaactatggtgatgtcaccgtcgaggtgatttag]
  # protein sequence = [MTSHADDNTTRPTAGAEGREDEDVQHHRPFITGFAITGFIVIKMTTNFTEEDLKNSKTMHSFYSDVVRLHVCFLCDML
  # PCCHYHHFLWAPRDRDRLSKKQQKKDARKAEKAETVAQPQQQHLFNTEDLFAANYGDVTVEVI]
  # end gene g2
  ###

   

   

  Predicted Gene Summary after RepeatMasker from GeneMark, FGENESH, AUGUSTUS

  • Gene Number Comparison
    GeneMark FGENESH AUGUSTUS
  Number of Genes 5 2 2*

  *AUGUSTUS has mltiple transcripts for gene number 1.

  • Gene Similarity
  GeneMark FGENESH AUGUSTUS
      Sequence       Sequence       Sequence  
  Gene# Exon# Start End Chain Gene# Exon# Start End Chain Gene# Exon# Start End Chain
  1 1 3819 3950 - 1 3 37772 38672 +          
  2 4 30054 30602 +                    
            2 43 64642 114401 - 1.1 17 64642 71049 -
                      1.2 16 64642 71049 -
                      1.3 18 64642 71049 - 
  3 7 64694 70725 -           2 3 109516 110921 -
  4 2 109516 109734 -                    
  5 1 110724 110943 -                    

   *Similar gens are highlighted in color.

  **Red is the base pair of matching start/end seqences.

   

  kpadmana 09 December 2012

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.