Table of contents
  No headers

  1. microsatellite, Simple sequence repeat (SSR)

  consist of repeating unit 1-6 pairs in length

  from etandem (range size 2-10)

  Start     End   Score   Size  Count Identity Consensus
    22280   22441      96      6     27     81.5 tctcgg  
    14265   14302      36      2     19    100.0 ca      
    56453   56486      32      2     17    100.0 ta      
    54177   54232      32      2     28     80.4 ta      
    77278   77340      30      3     21     76.2 agg     
    48285   48329      30      9      5     93.3 cctttggag
    72335   72427      26      3     31     65.6 tct     
    72177   72242      26      6     11     74.2 ttcgtc  
    22949   23044      26      6     16     66.7 ccaagt  
    53002   53071      26     10      7     75.7 actatcttat
    15084   15119      25      3     12     88.9 ggc     
    65550   65682      24      7     19     61.7 atatttt 
    97840   97935      22      6     16     64.6 attata  
    97154   97291      22      6     23     60.1 aaaaat  
    14525   14548      21      3      8    100.0 gct     
    81664   81759      20      8     12     64.6 aaaattta
    19176   19343      20      8     21     58.3 aatattat

  2. minisatellite

  consist of repeating unit 10-60 pairs in length

  from etandem (range size 10-100)

   Start     End   Score   Size  Count Identity Consensus
    75282   76211     177     93     10     64.5 gagatcttcgattggatgcccgagcggaagatggtgtcctggaacgcgatggtcgcggcctacgcccagaatggccacctcgggcaggcgaag
    22279   22434      88     12     13     82.1 gtctcggtctcg
    25058   25198      82     47      3     95.7 agtatatccaaatctcatcccatgatcacatgcgctacactcaccac
    48266   48499      78     78      3     83.3 ggaggagattcatcttcaaacagaggaggagatctaacctttggagccttcggagcctttggagcatgatggggtggc
    22467   22580      55     57      2     99.1 tccatctcgggtccatctcaaactccatctcggactccgtctcggtccatctcggac
    81655   81997      44     49      7     63.6 taaatttataaaattaatattcataaatattaatattatgataataaaa
    96528   96711      40     92      2     85.9 ctatagacaaggcactctagtagcaaaaggtgtagggagtacccattagacttgtttaagccttaaatcaatggtggtgttagtgagtattg
    97100   97429      32     22     15     58.2 aaaaaaatataataaaatataa
    22944   23051      30     12      9     69.4 tgagaccaagtc
    14265   14304      28     10      4     97.5 cacacacaca
    53002   53071      26     10      7     75.7 actatcttat
    96175   96274      26     50      2     88.0 aagcaagaataaaacttctaaaaaagtgtttaaggaacaagtctaaattc
    25528   25577      25     25      2    100.0 tcgaactattgtcaatccatttccg
    54173   54232      24     10      6     78.3 tatatatata
    77276   77335      24     12      5     80.0 ggaggatgacga
    72309   72392      23     21      4     76.2 cttcatcgtcgtcttcctcat
    25581   25678      23     49      2     86.7 tcattctaccaatccttcaattgttaatcgaaccattgtcaatccatgc
    56453   56488      22     12      3     97.2 tatatatatata
    89650   89817      20     12     14     59.5 cctctccaccac

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.